ГРИЖА ЗА ХОРАТА

В The Body Shop ценим различията между хората и отхвърляме наложените стереотипи за красота. За нас е от основно значение да плащаме справедливи цени на нашите търговски партньори. Правим това, което е правилно. Помагаме за развитието на нашите служители.


ДО 2020 ГОДИНА СЕ АНГАЖИРАМЕ:


ДА УДВОИМ ОБХВАТА НА НАШАТА ПРОГРАМА COMMUNITY TRADE, КАТО ОТ 19 ДОСТИГНЕМ ДО 40 СЪСТАВКИ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА ПОМОГНЕМ ОБЩНОСТИТЕ, КОИТО ГИ ОТГЛЕЖДАТ И ОБРАБОТВАТ. 

Защо е важно това?

Нашите партньори в програмата Community Trade залагат на доказани добри практики, стандарти и подходи при събиране, обработване и доставяне на суровините за продуктите ни. Като се започне от иновативни земеделски практики и подобрени методи на обработка, и се стигне до положително въздействие върху местните общности и екосистеми. Системата ни на работа ни помага да споделяме добрите практики и да ги прилагаме по цялата верига на доставки. 

ДА ПОМОГНЕМ НА 40 ХИЛЯДИ ИКОНОМИЧЕСКИ УЯЗВИМИ ХОРА В РАЗЛИЧНИ РАЙОНИ НА СВЕТА, КАТО ИМ ОСИГУРИМ РАБОТА.Защо е важно това?

За финансово уязвимите хора, които живеят на ръба на оцеляването, намирането на работа представлява генерална промяна в живота. Трудовата заетост позволява на местните жители да поемат контрола върху живота си и да осигурят основни нужди на своите семейства - храна, подслон, образование и здравеопазване. 

ДА ВЪВЛЕЧЕМ 8 МИЛИОНА ДУШИ В НАШАТА МИСИЯ ENRICH, NOT EXPLOIT (ОБОГАТЯВАЙ - НЕ ЕКСПЛОАТИРАЙ), СЪЗДАВАЙКИ НАЙ-МАЩАБНАТА КАМПАНИЯ НА THE BODY SHOP ДО МОМЕНТАЗащо е важно това?

Трябва да действаме в този момент, заедно, в цял свят, за да успеем в опазването на планетата. Като световен бранд с успешна история в еко активизма, The Body Shop има възможността да даде гласност на тревогите на милиони клиенти и заедно с тях се опитва да убеди хората, които взимат важните решения по света, да предприемат мерки за осигуряване на дългосрочна позитивна промяна. 

ДА ИНВЕСТИРАМЕ 250 ХИЛЯДИ ЧАСА ОТ НАШИТЕ УМЕНИЯ И НОУ-ХАУ В ОБОГАТЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИЗащо е важно това?

25-хилядният екип на The Body Shop включва висококвалифицирани специалисти в различни области, като търговия на дребно, управление на веригата за доставки, маркетинг, финанси и IT. Уменията на нашите служители и тяхната страст имат потенциала да окажат положително влияние върху общностите, в които работят.