ГРИЖА ЗА ПРОДУКТИТЕ


Нашите продукти подхранват, обогатяват и ободряват, но никога не дават празни обещания, както и никога не се тестват върху животни. Продуктите ни са вдъхновени от разнообразието на природата и от обичаите на местните хора в различни кътчета на света. The Body Shop е експерт в ежедневната грижа за всеки тип кожа и се гордее, че знае как да накара потребителите да се чувстват по-добре.


ДО 2020 ГОДИНА СЕ АНГАЖИРАМЕ:


ДА ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ 100 % ОТ НАШИТЕ ЕСТЕСТВЕНИ СЪСТАВКИ СА ПРОСЛЕДИМИ И УСТОЙЧИВО ОТГЛЕДАНИ И ПОДБРАНИ, КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ СМЕ ОПАЗИЛИ 10 ХИЛЯДИ ХЕКТАРА ГОРИ И ДРУГИ МЕСТООБИТАНИЯ.Защо е важно това?

100 % проследмост и устойчивост: Ако не знаем от къде произхождат нашите суровини и условията, при които са създадени, не можем да контролираме въздействието си върху планетата и хората. Опазване на 10 хиляда хектара гори: Горите и другите естествени местообитания са решаващи за живота на нашата планета и справянето с вредите върху климата. Опазването на тези среди на живот гарантира ресурси за бъдещите поколения, като същевременно съхранява начина на живот на местните жители. 

ДА ОПОВЕСТЯВАМЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪСТАВКИ ОТ ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД, СЪСТАВКИ, СЪЗДАДЕНИ СПОРЕД ПРИНЦИПА "ЗЕЛЕНА ХИМИЯ", БИОРАЗГРАДИМОСТТА И ВОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК НА НАШИТЕ ПРОДУКТИЗащо е важно това?

Невъзобновяемите ресурси в света се изчерпват, заради това трябва да увеличим употребата на естествени съставки от възобновяеми източници и по този начин да намалим вредното въздействие върху околната среда. Държим да сме прозрачни и да изпълним и дори надхвърлим ангажимента си. Това ще изисква разрешение от висшето ръководство на компанията. Макар че има вероятност някога да предложим продукт, който не отговарят на средния екологичен стандарт за дадена категория, във времето всяка продуктова категория ще бъде постепенно подобрявана и това ще доведе до цялостно повишение на екологичните стандарти. 

С ВСЯКА ГОДИНА ДА НАМАЛЯВАМЕ ЕКОЛОГИЧНИЯ ОТПЕЧАТЪК НА ВСИЧКИ ПРОДУКТОВИ КАТЕГОРИИ
Защо е важно това?

Всички продукти попадат в околната среда на някакъв етап от тяхното потребление - независимо дали са използвани или изхвърлени. Трябва да сме в състояние да измерим потенциалното въздействие върху околната среда на продукцията си и да си поставим за цел да намаляваме това въздействие в бъдеще. 

ДА ИЗГРАДИМ ИНОВАТИВЕН КАНАЛ ЗА ДОСТАВКИ, СПЕЦИАЛИЗИРАН ЗА КОЗМЕТИЧНИ СЪСТАВКИ ОТ ГОРЕЩИ ТОЧКИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО ПОДПОМАГАМЕ РАЗВИТИЕТО НА ВЪПРОСНИТЕ РАЙОНИ.
Защо е важно това?

Въвеждането на нови съставки е от изключително значение за нашия бизнес, защото ни позволява да създаваме нови продукти и да усъвършенстваме настоящите. Знаем, че биоразнообразието в природата е най-добрият източник на нови съставки. По тази причина търсим и избираме съставки от световно признати горещи точки за биоразнообразието. Програмата ни за подбор на ингридиенти подпомага усъвършенстването на продуктите, както и развитието на специфични растителни и животински видове, екосистемите като цяло и съдейства за по-добър живот на населението в мествните общности.