Общи условия и правила на томболата „Открий най-доброто за твоята кожа!” в магазини The Body Shop 

Настоящите правила и условия се отнасят до играта с награди „Открий най-доброто за твоята кожа”, провеждана в периода 20.05.2019 – 23.05.2019 и наричана по-долу Томболата.
С участието си в Томболата всеки участник декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

1. Организатор и изпълнител на Томболата: Маривента ООД, ЕИК 204986222; адрес на регистрация гр. София 1202, ул. „Дунав“ 44, ет. 3.
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: от 10.00 на 20.05.2019 до 22.00 на 23.05.2019
3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Играта се провежда във физическите магазини THE BODY SHOP в гр. София – THE BODY SHOP Сердика център, THE BODY SHOP Парадайс център, THE BODY SHOP The Mall.
4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В томболата участват всички клиенти на магазини THE BODY SHOP, които са направили безплатна консултация за грижа за кожата и имат попълнен съответния въпросник в периода на Томболата в магазин THE BODY SHOP, попълнили са талон за участие в томболата и са го предали в търговския обект.
5. НАГРАДИ:
Три броя ваучери за покупка на продукти THE BODY SHOP на стойност 100 лв. – по един от всеки магазин, където се провежда Томболата.
6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА: След консултация за грижа за кожата и попълване на въпросник, всеки клиент на THE BODY SHOP Сердика център, THE BODY SHOP Парадайс център или THE BODY SHOP The Mall, има право да получи талон за участие в Томболата. Талон се получава само на касата, непосредствено след консултацията. След като попълни коректно и четливо своите данни и пусне талона в урната, клиентът участва в Томболата за награда. Всеки клиент може да участва с един талон. В 18.00 часа на 24.05.2019 г. в магазини THE BODY SHOP Сердика център, THE BODY SHOP Парадайс център и THE BODY SHOP The Mall на случаен принцип ще бъде изтеглен по един печеливш. Печелившите се уведомяват по телефон или имейл, отбелязан на талона за участие.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:
7.1. Всяка награда се предоставя лично на печелившия, на място в търговския обект, в който е изтеглена.
7.2. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
7.3. Ваучерите могат да бъдат използвани до 15.06.2019 г.
7.4. Имената на печелившите ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на THE BODY SHOP България и в бюлетин към членовете на програмата за лоялни клиенти Love Your Body Club.
7.5. На Фейсбук страницата на THE BODY SHOP България ще бъдат публикувани снимки на печелившите, ако те са съгласни да бъдат снимани при изтеглянето/ получаването на наградата.

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ:
8.1. Правилата на настоящата томбола са достъпни на www.thebodyshop.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 02/8430667.
8.2. Данните на участниците се събират само за целите на играта и след обявяването на печелившите, ще бъдат заличени.
8.3. Организаторът на играта си запазва правото по всяко време да внася промени в настоящите правила. Всички промени влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебсайта на организатора - www.thebodyshop.bg.
8.4. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.