НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ


„ЦЕЛТА НА БИЗНЕСА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЕЧАЛБАТА. ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО ДА Е НАСОЧЕНА КЪМ ОБЩЕСТВЕНОТО ДОБРО, А НЕ КЪМ АЛЧНОСТТА. ”- АНИТА РОДДИК


Стараем си да бъдем най-етичният и устойчив бизнес в света. Ангажиментът, който сме поели Enrich Not Exploit включва 14 цели, които ние от The Body Shop трябва да постигнем до 2020 г. Именно тези цели са най-ясното огледало на това кои сме, за какво се борим и какво целим като бизнес.


НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ENRICH NOT EXPLOIT

Нашата история започва с вярата на Анита Родик в нещо революционно; в това, че бизнесът може да бъде двигател за нещо добро. Винаги сме правили нещата по различен начин - разбихме предразсъдъците, бяхме прозрачни и смели. Днес ангажиментът ни е по-силен от всякога, а именно да обогатяваме, а не да експлоатираме. Всичко е единствено в нашите ръце.


НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ДА... ОБОГАТЯВАМЕ НАШАТА ОБЩНОСТ


Ние оценяваме многообразието на хората и отхвърляме стереотипа за красота. Плащането на справедливи цени на нашите партньори от Community Trade програмата ни е една от основите, върху които градим самите себе си. Създаваме кампании само за нещата, които намираме за редни. Помагаме на служителите ни да израстват като хора.

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ДА ... ОБОГАТЯВАМЕ ПРОДУКТИТЕ СИ


Нашите продукти подхранват и обогатяват, но никога не дават грешни обещания и никога не са били тествани върху животни. Нашите продукти са вдъхновени от многообразието на природата и обичаите на хората по целия свят. Ние сме експерти в грижата за всички различни типове кожа и се гордеем, че знаем как да ги накараме да се почувстват добре.

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ДА ... ОБОГАТЯВАМЕ ПЛАНЕТАТА


Светът е нашият източник на красота, но той е изправен пред опустошение. Активно помагаме за обогатяването на биоразнообразието на местата, където отглеждаме съставките за нашите продукти. Движим специална кампания за обогатяването и подкрепата на застрашени райони по света, които имат изключителна природна стойност за планетата.

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ENRICH NOT EXPLOIT


Публикуваме годишни доклади за свършените дейности, за да гарантираме прозрачност на нашите бизнес практики и да ви запознаем с напредъка по работата към нашите финални цели.

НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ПО ОКОЛНАТА СРЕДА


Ние работим за истински устойчив бизнес. Това означава, че следим внимателно нашите продукти да са биоразградими, да не оставят негативни следи във водните басейни по земята и да си набавят съставки от "зелена химия" и от възобновяеми природни източници.