ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!
С всяка покупка от The Body Shop тази Коледа помагаш на фондация Лале да се погрижи за деца и родители в нужда. Програма „Сигурен старт“ предлага универсална интегрирана подкрепа за родители и семейства от времето на бременността до 6 годишна възраст на децата.
Защо избрахме програма „Сигурен старт“? Развитието на децата във възрастта от раждането до 6 години е изключително важно за бъдещето им. Първите години от живота на едно дете са решаващи за развитието на мозъка, за изграждане на връзки с родителите, семейството и близките, за формирането на неговата индивидуалност. Родителите са първите учители, те показват на детето света и моделите на поведение. Затова е важно родителите да имат информация и познават етапите на развитие и нуждите на децата си. За да бъдат най-добрите родители! Повече за програма „Сигурен старт“ Фондация „Лале“ работи по програма за ранно детско развитие в 7 населени места. Целта е стимулиране на равни възможности за децата от 0 до 6 години, грижи за здравето, социалното благополучие и когнитивното развитие на децата в ранна възраст и предотвратяване на неблагоприятни ефекти от социално изключване на деца и ограничен достъп до услуги. 


Дейностите включват подкрепа за семейства с малки деца чрез насърчаване социално, емоционално, когнитивно, образователно развитие на децата с активното участие на родителите и подобряване на уменията на деца и родители. Програма „Сигурен старт“ предлага универсална интегрирана подкрепа за родители и семейства от времето на бременността до 6 годишна възраст на децата.


Дейностите обхващат следните направления: 


• Здраве (майчино и детско здраве, вкл. преди и по време на бременността и в ранна детска възраст) 
• Хранене (преди и по време на бременността, кърмене, здравословно хранене в детската възраст) 
• Ранно учене (учене през първите години и предучилищно образование) 
• Сигурност и безопасност (социална закрила и подпомагане, закрила на детето) 
• Отзивчиви родителски и професионални грижи (позитивно родителство, стимулиране, пълноценно взаимодействие с грижовен възрастен и с професионалисти) Как помагаме? 0,1 лв от всяка покупка от The Body Shop (онлайн или в наш физически магазин) в периода 01.11.2020-31.12.2020 ще бъдат дарени на фондация Лале и използвани за програма Сигурен старт. С набраните средства фондацията ще разшири обхвата на програмата и ще добави нови дейности за деца, родители и семейства.