NATURA &CO


Natura & Co е обединение на трите компании-пионери в групата Natura. Те споделят обща цел и ангажимент към устойчивите и етични бизнес практики.

Вярваме, че красотата може да бъде сила, която твори добро.
В същото време, сила за хората, сила за промяна. Грижата е наша същност.
В характера ни е да се грижим.

Ангажирани сме с това да създаваме условия за промяна и грижа към хората и околната среда.

Внимателно подбираме нашите съставки,

Насърчаваме търговията с нашите местни доставчици.

Винаги сме против тестването върху животни.

Борим се за етична красота.

Споделяме обща цел да работим за общото благо.