Препоръчани


Ние от The Body Shop сме твърдо решени да се справим с кризата с пластмасата по различен начин. Вижте как се борим за хората и планетата чрез рециклирането на пластмаса от Индия. Дейността ни ще помогне и на хората, които се изхранват със събиране на вторични суровини.