Препоръчани

КАКВО ОЗНАЧАВА „ЛЮБОВ КЪМ СЕБЕ СИ“

Как дефинираме любовта към себе си? Любовта към себе си надхвърля това да се чувстваш добре в кожата си. Любовта към себе си означава да цениш себе си, да приемеш себе си и да си позволиш да израснеш в това, което всъщност си. Любовта към себе си започва отвътре, но не спира там.