КАМПАНИЯ СРЕЩУ ТЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ЖИВОТНИ – FOREVER AGAINST ANIMAL TESTING

ИСКАМЕ ДА БЪДЕ ЗАБРАНЕНА ЖЕСТОКАТА ПРАКТИКА ДА СЕ ТЕСТВА КОЗМЕТИКА ВЪРХУ ЖИВОТНИ. ЗАВИНАГИ.


Борим се за правата на животните от 1989 г. насам. Приблизително 80% от страните в момента нямат закони относно тестването върху животни. Заради това обединихме сили с Cruelty Free International в кампанията Forever Against Animal Testing, която цели да постигне световна забрана на тестването на козметика върху животни ... завинаги.

ДА ЗАПАЗИМ КОЗМЕТИКАТА БЕЗ ТЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЖИВОТНИ


Забраната върху тестването на козметика върху животни в ЕС е заплашена. Европейската Химическа Агенция (European Chemical Agency – ECHA) предлага да се възобнови тестването върху животни на съставки, които се използват безопасно от години. Ако това предложение се приеме, милиони животни могат да бъдат подложени на жестоки и ненужни тестове. Това също заплашва прогреса в постигането на световна забрана на тестването на козметика върху животни до 2023г. – нещо, към което политиката на ЕС се стреми от 2018 г. насам.


Обединихме силите си с DOVE и над 100 водещи организации за защита на животните, за да се борим за спешни действия срещу тестването на козметика върху животни в Европа. Заедно призовавахме нашите поддръжници с цел да съберем 1 милион подписа за Европейската Гражданска Инициатива (European Citizenship Initiative – ECI) и да отнесем проблема към Европейската Комисия.


Успяхме да съберем 1.4 милиона подписа! Благодарим на всички, които се включиха. Сега вашите подписи ще преминат през процес на валидиране, преди да бъдат представени на Европейския парламент. Това може да отнеме известно време, но сме уверени, че заедно с вас можем да защитим животните от ненужни тестове.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕСТВАНЕТО НА КОЗМЕТИКА ВЪРХУ ЖИВОТНИ?

Според Cruelty Free International, над 500 000 животни могат да бъдат използвани в тестове на козметика всяка година. Съществуват алтернативни възможности за тестване, които не биха навредили нито на животните, нито на потребителите. Всъщност, тестовете без животни често са по-ефективни, по-надеждни и по-бързи, като това доказва, че жестокото тестване върху животни е ненужно зло. Ето защо се борим да премахнем завинаги тестовете върху животни в козметиката, така че животните вече да не се налага да страдат заради нашата красота.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ДО МОМЕНТА


На 4 октомври 2018 г., Световния ден на животните, The Body Shop и Cruelty Free International внесоха 8,3 милиона подписа срещу тестването на козметика върху животни в централата на ООН в Ню Йорк, с цел да се създаде глобална рамка за прекратяване на изпитванията върху животни, като същевременно се постигне напредък по програмата на ООН за устойчиво развитие.

Внасянето на тези подписи е кулминацията на над 30-годишното сътрудничество между The Body Shop, първата международна козметична компания, която започва кампания срещу тестването на козметика върху животни, и нашия дългогодишен партньор в кампанията, Cruelty Free International, първата глобална организация с нестопанска цел, посветена на прекратяване на изпитването на козметични продукти и съставки върху животни. Съвместните ни усилия са най -амбициозната кампания срещу тестването върху животни и служат като модел за вдъхновение на бизнеса, правителствата и гражданите.

Подписите за петицията, събрани от поддръжници по целия свят само за 15 месеца, призовават страните от ООН да формализират международна рамка за прекратяване на козметичните тестове върху животни, навсякъде и завинаги.

КАК ТЕСТВАМЕ ПРОДУКТИТЕ СИ

Нашите продукти преминават задълбочени тестове, за да се гарантира, че са безопасни и ефективни. Ние използваме три основни метода за тестване, включващи компютърни данни и лабораторно създадени тъкани. Всички козметични компании могат да възприемат тези методи, които не вредят на животните.

1. In-silico (компютърно базиран) анализ, който използва лесно достъпни, съществуващи данни, за да ни помогне да оценим пригодността на подобни материали чрез екстраполация.

2. Тъкани, произведени в лаборатория – тази „кожа“ се отглежда от клетки от човешка кожа. Тя ни позволява да провеждаме тестове за безопасност на продуктите върху клетки, които реагират практически по същия начин като човешката кожа, без да се вреди на хора или животни.

3. И накрая, често тестваме нашите продукти по метода „patch testing”. Това включва поставяне на много малко количество продукт върху кожата на човек, за да се гарантира, че той е безопасен и ефективен. Това обикновено се случва на последния етап от тестването на нова формула.

4. Провеждаме също контролирани потребителски изпитвания, където хората тестват нашите продукти за съвместимост с кожата и козметична ефективност, под наблюдението на медицински експерти, когато е необходимо.