Те имат безброй идеи, но нямат възможността да ги превърнат в реалност. Именно заради това The Body Shop стартира глобална кампания в подкрепа на младите хора и стимулиране на тяхната ангажираност и участие в обществения живот.

Нашият партньор

The Body Shop България избра да работи по този проект в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие. Създадена през през 1997 г., фондацията обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях, е мисията на фондацията.

Едно от основните направления в дейността на фондацията е свързано с обучението на младите бъдещи природозащитници. Вярваме, че именно чрез повишаване на общата култура и екологичното образование сред младите хора ще предизвикаме и промяна в политиката по опазването на околната среда у нас.

Проект Climate Game On

The Body Shop ще подкрепи дейността на фондация „Биоразнообразие“ по проекта Climate Game On. Climate Game On е международна инициатива на консорциум от 10 партньора от 8 страни от Централна и Източна Европа. Проектът събира опита на партньорите в проучване и опазване на биоразнообразието, информационно-образователни кампании и обществена ангажираност, в застъпничество и насърчаване на устойчиви политики за развитие, както и директна подкрепа за младите хора и техните действия, идеи и изследвания.

Нашата цел

Целта ни е да подкрепим активистите, които се борят за опазването на българското биоразнообразие, невидимите учени, които изучават екосистемите и незнайните доброволци, които с труда си допринасят не само за локална промяна, но и неусетно стават част от глобалните процеси. Вярваме, че гласовете именно тези млади хора трябва да бъдат чути. Хората, които с примера си влияят на околните и на обществото. Хората, които имат смелостта да се обърнат към взимащите решения днес и да поискат устойчиви решения за бъдещето си. Хората, които вярват, че всяка личност може да допринесе в борбата с глобални предизвикателства като климатичните промени и екстремната загуба на биоразнообразие. Хората, които насърчават обществото да бъде по-ангажирано и по-устойчиво с поглед към бъдещето.


Виж историите на младежи, участвали в проекта:

Коледна благотворителна кампания

Благотворителната кампания на The Body Shop миналата Коледа беше насочена към подкрепа на млади учени за разработването на техните дипломни работи в областта на биологичното разнообразие. Отделяхме средства от всяка покупка, направена в периода 01.11.2022 – 31.12.2022, с които подкрепихме проекта Climate Game On, за да могат младите учени да превърнат идеите си в реалност, да допринесат за по-чист и по-добър свят и да вдъхновят всички нас.

Научи повече за конкурса и условията за кандидатстване: