НАШИТЕ ОПАКОВКИ

НАШИТЕ ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ОПАКОВКИ.


Решени сме да се превърнем в най-устойчивия бизнес, който можем да бъдем, и винаги се стремим да намалим въздействието си върху планетата. Постоянно преразглеждаме опаковките на нашите продукти и работим за постигане на дългосрочни цели за устойчивост. Така се стремим към разработването на опаковки с нулеви отпадъци.

ПРЕОСМИСЛЯМЕ ПЛАСТМАСАТА

Ние сме B Corp ™ сертифицирани и това означава много за нас. Ние сме един от 3000-те бизнеса в световен мащаб с най-високи социални и екологични стандарти за хората и планетата и приемаме това много сериозно. Стремим се да използваме по-малко пластмаса, където е възможно; използваме повече растителна и рециклирана пластмаса (а не пластмаса на петролна основа) и помагаме на хората по света да използват повторно опаковките, да използват с друга цел и да рециклират. През 2019 г. започнахме постепенното въвеждане на система презареждане на опаковки, програма за рециклиране и премахнахме 21 тона пластмаса от опаковките на коледните ни комплекти. Чрез намаляване, презареждане и рециклиране, ние променяме начина, по който мислим за пластмасата.

КАК СЕ СТРЕМИМ КЪМ ОПАКОВКИ С НУЛЕВ ОТПАДЪК

ПОСТЕПЕННО ПРАВИМ НАШИТЕ ОПАКОВКИ 100% РЕЦИКЛИРУЕМИ.

В момента над 68% от нашите опаковки могат технически да бъдат рециклирани. До 2025 г. опаковките на всички наши продукти за грижа за косата и тялото ще бъдат напълно рециклируеми. Като част от нашата стратегия за опаковките, предприехме цялостен преглед на продуктовото ни портфолио и проучваме как можем да увеличим този процент в бъдеще.

ИЗПОЛЗВАМЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТМАСА В ОПАКОВКИТЕ СИ И ПОСТЕПЕННО ПРЕМАХВАМЕ БАЗИРАНАТА НА ПЕТРОЛ ПЛАСТМАСА

Винаги се стремим да намалим влиянието си върху околната среда. Целта ни е до 2030г. всички наши опаковки да бъдат рециклируеми, компостируеми или да могат да се използват повторно и работим усилено за постигането ѝ.

НАСЪРЧАВАМЕ КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОВТОРНОТО ЗАРЕЖДАНЕ НА ОПАКОВКИ.

Въпреки че рециклирането е изключително важно, ние също така възприемаме подхода на кръговата икономика, за да премахнем част от отпадъците от нашите продукти, вместо да ги рециклираме. През 2019 г. възобновихме нашата новаторска схема за повторно зареждане в два магазина в Англия с нова концепция. В тях можете да си купите алуминиева бутилка с капацитет от 250 мл и да изберете с какво да я напъните – изборът е между осем душ гела. След като изразходите душ гела, можете да напълните бутилката отново. Днес въвеждаме повторното пълнене на опаковки във все повече наши магазини.

ДОПРИНАСЯМЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИ СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ

През 2019 г. стартирахме използването на рециклирана пластмаса по нашата програма за справедлива търговия Community Fair Trade. Изкупуваме пластмаса от маргинализирани събирачи на отпадъци в Индия, като им осигуряваме справедлива цена, стабилни доходи и по-добри условия на труд в сектор, който често е нестабилен и дискриминационен. През първата година на програмата закупихме 250 тона рециклирана пластмаса, която използвахме в опаковките на нашите шампоани и балсами. Днес продължаваме да работим с нашия партньор и да изкупуваме нарастващи количества отпадъчна палстмаса.

БЪДЕЩЕТО НА НАШИTE ОПАКОВКИ

Искаме да се фокусираме върху постигането на дългосрочни промени - като справянето с глобалната криза с пластмасата и разработването на устойчиви опции за опаковане. Предстои ни дълъг път, но винаги гледаме към бъдещето с две ясни цели:

1. Всички наши опаковки да могат да се компостират, презареждат или връщат за употреба за други цели.

2. Всички опаковки на продукти, които могат да бъдат презареждани или се връщат, ще бъдат направени от възобновяеми и рециклирани суровини.

За да постигнем тези цели, ще проектираме опаковките на продуктите в четири категории устойчиви опаковки:

ПРОЕКТИРАНЕ БЕЗ ОТПАДЪЦИ

Разработване на опаковки, които подлежат на компостиране, презареждане или връщане за употреба с друга цел.

ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА

Продължаваме да разработваме опции за презареждане и продукти за многократно зареждане.

ПРОЕКТИРАНЕ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ

Разработване на опаковки от възобновяеми материали.

ПРОЕКТИРАНЕ ЗА УПОТРЕБА С ДРУГА ЦЕЛ

Разработване на опаковки, които са произведени от рециклирани материали и могат да бъдат рециклирани или върнати за повторна употреба с друга цел.